Sản phẩm Thép dây

Thép dây

Thép dây là thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn.

Thép dây: Là thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn. 

Mác thép chính Citicom đang kinh doanh: SAE 1008, SAE 1008B, SAE 1008 Cr, SAE 1006Cr… 

Tiêu chuẩn: ASTM A510M 

Quy cách: Đường kính thông thường: Ø6.0mm, Ø6.5mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mmDùng để rút dây cung cấp cho các nhà máy cơ sở sản xuất lưới thép, dây kẽm gai, bu lông ốc vít, đinh vít, dây buộc, rọ đá...

Liên Hệ