Tồn kho xã hội của 5 sản phẩm thép chính trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 3 giảm

Trong tuần kết thúc vào ngày 22/3, tồn kho của 5 sản phẩm thép lớn của Trung Quốc đạt khoảng 17,08 triệu tấn, giảm nhẹ 2,8% so với tuần trước. Nó đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp và mức giảm ngày càng mở rộng.

Trong số đó, tồn kho thép cây trên thị trường giảm 2,68% so với tuần trước xuống còn khoảng 9,09 triệu tấn. Tồn kho thép dây (khoảng 1,46 triệu tấn), sản phẩm cán nóng (khoảng 3,39 triệu tấn), sản phẩm cán nguội (khoảng 1,53 triệu tấn) và tấm dày vừa (khoảng 1,6 triệu tấn) giảm 6,61%, lần lượt là 3,3%, 0,26% và 1,69% so với tuần trước.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá