Tồn kho xã hội ngành thép của Trung Quốc giảm 10 tuần liên tiếp

Lượng thép tồn kho xã hội của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần từ 22/8 – 27/8. Như vậy, lượng hàng tồn kho đã giảm trong 10 tuần liên tiếp. Trong số đó, thép cuộn cán nóng giảm mạnh nhất và thép cuộn cán nguội giảm ít nhất.

Trong tuần, tồn kho của 5 sản phẩm thép hàng đầu của Trung Quốc là khoảng 11,39 triệu tấn, giảm 2,81% so với tuần trước. Trong số đó, so với tuần trước, dự trữ xã hội thép cây giảm 3,75% xuống 5,08 triệu tấn. Tồn kho thép cuộn giảm 1,34% xuống 1,19 triệu tấn. Dự trữ thép cán nóng giảm 3,83% xuống 2,56 triệu tấn. Tồn kho thép cán nguội chỉ giảm 0,06% xuống 1,34 triệu tấn. Các kho dự trữ thép tấm dày vừa giảm 1,04% xuống 1,2 triệu tấn.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá