Triển vọng thị trường thép Trung Quốc trong quý 2 vẫn chưa chắc chắn

Theo triển vọng kinh tế từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 được dự báo tăng từ 4,6% lên 5,3%. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng trên 5%.

Bên cạnh đó, Chỉ số thịnh vượng hoạt động thép của Trung Quốc (SOPI) trong tháng 3 là 73,1 điểm, tăng 2,1 điểm so với tháng trước. Ngoài ra, nhu cầu tài chính tăng lên, điều này càng có lợi cho thị trường thép.

Tuy nhiên, nền kinh tế suy thoái ở Mỹ và khủng hoảng tài chính ở châu Âu và Mỹ có thể tác động đến thị trường thép toàn cầu. Bên cạnh đó, đầu tư vào bất động sản của Trung Quốc đang thu hẹp lại là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường thép Trung Quốc.

Do vậy, trong quý II, triển vọng thị trường thép tại Trung Quốc vẫn không chắc chắn do các yếu tố kể trên.

Nguồn tin: Citicom

Đánh giá