Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt sản lượng thép sẽ hỗ trợ giá thép trong năm 2022

Năm nay, sản lượng thép ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, tỉnh sản xuất thép lớn thứ ba ở Trung Quốc, sẽ được giới hạn ở mức tương đương vào năm 2021. Các khu vực khác ở Trung Quốc cũng phải thực hiện theo các quy định này. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ đảo ngược tình trạng cung vượt cầu hiện nay.

Covid-19 quay trở lại và tình hình hoạt động tồi tệ của ngành bất động sản đã dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực tới các ngành sản xuất công nghiệp.

Sản lượng thép của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ thấp hơn so với năm 2021. Mặc dù mức giảm sản lượng sẽ rất lớn trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng nó sẽ không làm cho giá thép tăng trở lại. Tuy nhiên, chính sách hạn chế sản xuất thép nghiêm ngặt được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá thép.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá