Tuần lễ An toàn cùng Citicom

“An toàn” luôn là tôn chỉ và mục tiêu hàng đầu của tất cả chúng ta trong cuộc sống, tham gia giao thông và làm việc.

Citicom cũng không là ngoại lệ. Trong tuần từ 22-28/3, Citicom đã chính thức Tuần lễ AN TOÀN CÙNG CITICOM với các hoạt động tặng mũ bảo hiểm Citicom cho CBNV.

Hy vọng chiếc mũ nhỏ xinh luôn được đồng hành cùng Citicomers trên mọi chặng đường!

Đánh giá