Vương quốc Anh bắt đầu xem xét miễn trừ thuế tự vệ thương mại thép

Vào ngày 28 tháng 2, Cơ quan Phòng vệ Thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã bắt đầu xem xét Hạn ngạch Thuế quan (TRQ) đối với các sản phẩm thép nhập khẩu vào Vương quốc Anh và phải chịu các biện pháp tự vệ thương mại. TRA sẽ đánh giá xem có nên sửa đổi các ngoại lệ đối với hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển hay không dựa trên dữ liệu nhập khẩu cập nhật.

Nhập khẩu từ các nước đang phát triển sẽ được hưởng các ngoại lệ từ hệ thống hạn ngạch nếu sản phẩm nhập khẩu dưới 3% tổng lượng nhập khẩu của sản phẩm đó và nếu tính chung, các nhà xuất khẩu có khối lượng thấp này chiếm không quá 9% tổng lượng nhập khẩu của sản phẩm đó.

Các mặt hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển trên ngưỡng 3% đối với ngoại lệ của biện pháp sẽ được khuyến nghị áp dụng biện pháp tự vệ.

TRA cũng có thể khuyến nghị rằng quốc gia đang phát triển trước đây là đối tượng của biện pháp tự vệ nên được miễn trừ nếu khối lượng nhập khẩu của họ giảm xuống dưới 3% tổng lượng nhập khẩu sản phẩm vào Anh.

Quyết định cuối cùng sẽ do Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế đưa ra dựa trên khuyến nghị của TRA.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá