Worldsteel: Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 5/2022 giảm so với cùng kỳ

Theo thống kê của Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), sản lượng thép thô toàn cầu đạt 169,5 triệu tấn trong tháng 5 năm nay, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nhà sản xuất hàng đầu trong thời kỳ này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Nga.

Trong số đó, sản lượng của Trung Quốc chiếm 96,6 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Ấn Độ 10,6 triệu tấn tăng 17,3% so với cùng kỳ và Nhật Bản 8,1 triệu tấn giảm so với cùng kỳ 4,2%.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản sản xuất lần lượt 435 triệu tấn, 53 triệu tấn và 38,5 triệu tấn thép thô, tương ứng với mức giảm 8,7% , tăng 6,5% và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá