Xuất khẩu thép của Trung Quốc ước đạt 77 triệu tấn vào năm 2023

Xuất khẩu sản phẩm thép của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đạt mức cao mới. Riêng xuất khẩu trong tháng 5 đạt 8,36 triệu tấn, cao kỷ lục kể từ tháng 9/2016.

Các chuyên gia cho rằng xuất khẩu thép của Trung Quốc được thúc đẩy nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, cũng như sự mất giá của Nhân dân tệ. Một số thương nhân chỉ ra rằng chi phí sản xuất thép đã tăng ở nhiều quốc gia do chi phí năng lượng cao hơn, vì vậy họ muốn mua hàng ở nước ngoài.

Tổng xuất khẩu thép của Trung Quốc dự kiến ​​đạt 77 triệu tấn vào năm 2023, cao hơn 14,4% so với năm trước. Xuất khẩu thép ước tính giảm trong tháng 6 nhưng sẽ tăng trở lại vào tháng 7 và tháng 8.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá