Hàng tháng Citicom và khách hàng cam kết thực hiện đơn hàng với giá và lượng cố định được hai bên thống nhất từ đầu tháng. Hàng sẽ được giao dần trong tháng theo yêu cầu của khách hàng.Quy trình thực hiện:

  • Khách hàng và Citicom trao đổi chi tiết về nhu cầu cần hàng.
  • Hai bên cam kết thực hiện đơn hàng với giá và lượng cố định được thống nhất từ đầu.
  • Hàng sẽ được giao hàng tháng hoặc định kỳ theo yêu cầu của khách hàng hoặc kế hoạch đã thống nhất.

khách hàng tiêu biểu