Khi khách hàng cần hàng trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai, hình thức giao hàng một lần hoặc nhiều lần, Citicom có thể thực hiện Phương thức GIAO KỲ HẠN.

Quy trình thực hiện:

  • Khách hàng và Citicom trao đổi chi tiết về nhu cầu cần hàng.
  • Citicom sẽ giao hàng nhiều lần cho khách hàng trong khoảng thời gian tối đa hai bên thỏa thuận.
  • Giá xác nhận tại thời điểm ký hợp đồng

khách hàng tiêu biểu