Khi khách hàng cần hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Citicom sẵn sàng đáp ứng cung cấp hàng ngay của Khách hàng.

Điều kiện áp dụng: Citicom có sẵn tồn kho mặt hàng mà khách hàng cần ngay.Hoặc mặt hàng có sẵn trên thị trường, Citicom sẽ đi tìm nguồn mua và khai thác cho khách hàng.

khách hàng tiêu biểu