Citicom vững vàng trong Top VNR500

CITICOM TIẾP TỤC NẰM TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

? Theo Bảng xếp hạng VNR500 năm 2021, Citicom tiếp tục là một trong những đơn vị thuộc khối doanh nghiệp tư nhân xuất sắc lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

?Để doanh nghiệp được nằm trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2021, Hội đồng đánh giá phải căn cứ trên các tiêu chí vô cùng khắt khe như doanh thu thực tế trong năm 2020, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông…, nhằm xác định chính xác quy mô và tầm ảnh hưởng của công ty trên thị trường.

?Giữ vững thứ hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong suốt 10 năm qua cũng chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể Citicom.

Xin chúc mừng!!!

 

Đánh giá