Đài Loan trở thành nhà cung cấp HRC lớn nhất của EU vào cuối năm 2021

Theo thống kê, tháng 12 năm ngoái, Đài Loan đã trở thành nhà cung cấp thép cuộn cán nóng (HRC) lớn nhất của EU. Trong thời gian này, Đài Loan đã xuất khẩu khoảng 56.000 tấn HRC sang EU, chiếm gần 20% tổng xuất khẩu HRC của EU trong tháng 12.

Đài Loan cũng hoạt động tốt vào tháng 11 năm ngoái, khi xuất khẩu khoảng 76.800 tấn HRC sang EU và do đó cũng trở thành nhà cung cấp lớn nhất hàng tháng.

Theo số liệu, Ukraine và Việt Nam là nhà cung cấp HRC lớn thứ hai và thứ ba của EU vào tháng 12 năm 2021, lần lượt xuất khẩu khoảng 40.900 tấn và 30.8900 tấn các sản phẩm đã đề cập sang EU vào tháng trước.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá