Giao dịch sắt thép và nguyên liệu tuần từ 01/4 – 08/4/2022: Giá thép giảm nhẹ sau chuỗi tăng bốn tuần liên tục

Sau bốn tuần tăng liên tiếp, tuần này giá sắt thép và quặng sắt đã dừng tăng và giảm nhẹ trở lại. Giá than cũng chấm dứt đà  tăng nhưng vẫn đứng ở mức cao lịch sử.

Về khối lượng mua/bán: Tuần này lượng giao dịch vẫn tiếp nối xu hướng giảm, mức giảm bình quân 25% đối với thép và 40% đối với quặng sắt, than nhiệt.

Điểm lưu ý: Các giao dịch sắt thép chủ yếu đã chuyển sang các hợp đồng giao tháng 10/2022, quặng sắt chuyển sang hợp đồng giao tháng 9/2022.

Cụ thể :

Nguồn tin: Citicom

Đánh giá