Sàn giao dịch tín chỉ carbon Đài Loan sẽ được thành lập tại Cao Hùng vào tháng 7/2023

Với số vốn dự kiến ​​là 1,5 tỷ Đài tệ, vốn giai đoạn đầu là 1 tỷ Đài tệ, khoản đóng góp của Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan là 600 triệu Đài tệ và khoản đầu tư 400 triệu Đài tệ của Quỹ phát triển quốc gia, Sàn giao dịch tín chỉ carbon Đài Loan sẽ được thành lập tại Cao Hùng sớm nhất là vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, do sở giao dịch chứng khoán và Quỹ phát triển quốc gia cùng xây dựng.

Có ba hoạt động kinh doanh, bao gồm đàm phán hạn ngạch được quy định trong Đạo luật ứng phó với biến đổi khí hậu, giao dịch tín chỉ carbon nước ngoài và tư vấn carbon, cũng như các dịch vụ giáo dục và công khai.

Trong giai đoạn đầu, trọng tâm sẽ là tư vấn về carbon, giáo dục và các dịch vụ công khai. Giao dịch tín chỉ carbon sẽ khả dụng sau khi Cơ quan Quản lý Bảo vệ Môi trường xây dựng xong hệ thống các văn bản dưới luật, chưa rõ thời gian hoàn thiện.

Do sự ra mắt của Cơ chế điều chỉnh giới hạn carbon (CBMA) vào năm 2027, ngành xuất khẩu của Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng. Nó là cần thiết để thiết lập việc mua/bán, trao đổi các tín chỉ carbon.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển thị trường carbon tại Việt Nam”. Theo đó, đến năm 2025 Việt Nam sẽ bắt đầu thí điểm và đến năm 2028 sẽ vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Nguồn tin: Citicom

5/5 - (1 bình chọn)