Sản lượng gang, thép thô của Trung Quốc tăng trong kỳ giữa tháng 9.2022

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), từ ngày 11 đến 20 tháng 9, sản lượng thép thô trung bình hàng ngày của Trung Quốc đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng 1,5% so với con số từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9 và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản lượng gang trung bình hàng ngày của Trung Quốc tăng 1,3% so với đầu tháng 9 và tăng 15,8% so với cùng kỳ lên khoảng 2,52 triệu tấn.

Ngoài ra, vào ngày 20 tháng 9, dự trữ thép thành phẩm tại các nhà máy thép của Trung Quốc và thị trường giao ngay đã tăng lên 26,38 triệu tấn, tăng 2% so với ngày 10 tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn tin: yieh

Đánh giá