Sản lượng thép thô của Nhật Bản tăng trong tháng 5/2022

Theo số liệu thống kê từ Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), sản lượng thép thô của Nhật Bản đạt khoảng 8,1 triệu tấn trong tháng 5 năm nay(2022), tăng gần 8% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước .

Trong cùng thời điẻm, sản lượng gang của Nhật Bản đạt khoảng 5,7 triệu tấn, tăng 7,2% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng thép thô của Nhật Bản đạt xấp xỉ 38,6 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng gang đạt khoảng 27,8 triệu tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: yieh

Đánh giá