Sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc trong tháng 3 giảm trên 6% so cùng kỳ

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, vào tháng 3 năm 2022, sản lượng thép thô trung bình hàng ngày của Trung Quốc là 2.848.400 tấn; sản lượng gang trung bình hàng ngày là 2.309.700 tấn và sản lượng thép bình quân hàng ngày là 3.770.600 tấn.

Trong tháng 3, sản lượng thép thô của Trung Quốc là 88,3 triệu tấn, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gang là 71,6 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thép là 116,89 triệu tấn, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,2%.

Từ tháng 1 đến tháng 3, sản lượng thép thô của Trung Quốc là 243,38 triệu tấn, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gang là 200,91 triệu tấn, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thép là 311,93 triệu tấn , giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn tin: Mysteel

Đánh giá