Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 1 giảm 6,1%, trong đó Trung Quốc chiếm 52,7%

Theo số liệu thống kê mới nhất do Hiệp hội Gang thép Thế giới công bố, trong tháng 1 năm 2022, sản lượng thép thô của 64 quốc gia và khu vực chính được thống kê là 155,03 triệu tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước; Vào tháng Giêng, sản lượng thép thô trung bình hàng ngày trên toàn cầu là 5,001 triệu tấn, giảm 325.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1, ngoại trừ Trung Quốc đại lục, sản lượng thép thô của các khu vực khác trên thế giới là 73,345 triệu tấn, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo khu vực, sản lượng thép thô của châu Á cao nhất trong tháng 1, 111,8 triệu tấn, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái; Tiếp theo là khu vực EU (27 nước), với 11,451 triệu tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ ba là Bắc Mỹ, đạt 9,981 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tiếp theo là các nước SNG (6 nước), 9,036 triệu tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái; Các nước châu Âu khác 4,104 triệu tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái; 3,887 triệu tấn ở Trung Đông, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái; 3,65 triệu tấn ở Nam Mỹ, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái; 1,214 triệu tấn ở châu Phi, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; Châu Đại Dương 527.000 tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo quốc gia, 10 quốc gia đứng đầu về sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 1 là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Iran. Tổng sản lượng thép thô của 10 quốc gia này trong tháng 1 là 132,143 triệu tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 85,2% tổng sản lượng thép thô toàn cầu; Trong đó, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 1 là 81,685 triệu tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 52,7% tổng sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 1.

Nguồn tin: Steelhome

Đánh giá