Xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc tăng trong tháng 5 so với cùng kỳ

Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc đạt khoảng 7,76 triệu tấn trong tháng 5, tăng 55,9% so với tháng trước và tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu sản phẩm thép là 806.000 tấn, giảm 15,7% so với tháng trước và giảm 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu quặng sắt khoảng 92,5 triệu tấn, tăng 7,5% so với tháng trước nhưng giảm 3% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu các sản phẩm thép từ Trung Quốc đạt xấp xỉ 25,9 triệu tấn, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản phẩm thép nhập khẩu đạt khoảng 4,98 triệu tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đạt khoảng 446,9 triệu tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: Yieh

Đánh giá